Verkoopsvoorwaarden

  • Alle reservaties worden online gedaan, of ter plaatse mits betaling van een voorschot.
  • Het reserveringsprogramma vraagt om een login. De gegevens hierachter blijven strikt persoonlijk en worden nooit voor andere doeleinden gebruikt.
  • U betaalt cash na het beëindigen van uw saunabezoek.
  • U betaalt de prijs van de reservatie. U reserveert bv. van 18u tot 21u, maar arriveert pas om 19u, dan kan u nog 2 uur in de sauna, maar betaalt u voor de volledige periode van 3 uren.
  • Reservaties kunnen tot 48 uur voor aanvang zelf online worden gewijzigd of geannuleerd (via het reserveringsprogramma hier onderaan, en dus niet telefonisch, noch via sms of mail).
  • Annulaties binnen de 48 uur: u betaalt de volledige som voor het afhuren van het complex.
  • Niet komen opdagen zonder verwittiging: u betaalt de volledige som voor het afhuren van het complex +50 euro.
  • Deze sommen voor niet komen opdagen dienen betaald te worden binnen de 8 dagen. U ontvangt hiervoor een mail. Indien niet wordt gestort binnen deze termijn wordt een schadebeding van 125,00 € gerekend, evenals intresten aan 10 %.
  • Bij een niet-betaling zal het openstaande bedrag geïnd worden, waarbij alle bijkomende kosten op rekening van de klant worden doorgerekend.
  • Voor geschillen zijn enkel de Rechtbanken van Antwerpen bevoegd, indien pecuniair bevoegd: de Vrederechter van het 5de Kanton.

Bij reservering verklaart u dat u fysisch fit bent voor een saunabezoek of massage en ontheft jSpa van iedere aansprakelijkheid voor letsels en andere lichamelijke gevolgen te wijten aan het saunabezoek en verzorgingen; en verklaart u zich akkoord met dit reglement hetwelk u heeft gelezen en goedgekeurd.